Alternativ undervisning

Planlæg allerede nu at tage på Det Sønderjyske Fællesdyrskue 2021, det vil igen i år være muligt at kommer gratis til dyrskue i Aabenraa.

Tilbuddet om gratis entre gælder fredag formiddag fra kl 8:30 til kl 12, og gælder alene børneinstitutioner med børn og ansatte.

Rundvisning på pladsen

Som noget nyt vil der i år være mulighed for at bestille en rundvisning på pladsen.

Dette tilbud er tiltænkt skolebørn fra 0. til 6. klasse.

Der er begrænset antal rundvisninger så det skal anføres på Tilmeldingen,  hvis man ønsker det.

Rundviseren vil være en landmand, og rundvisningen varer  ca. 45 min til 1 time.

 

Gratis morgenmad på pladsen

Naturmælk vil levere mælk og yoghurt,  til alle børn, der bestiller ved tilmeldigen.

Af hensyn til planlægningen er der frist for tilmelding  den 10. juni 2021

Morgenmaden vil blive udleveret ved 4H´s telt, fra kl. 8:30 til 10:30.

Dyrskuet finder sted den 18. og 19. juni 2021

Dyrskuet er åbent fra kl. 9:00 til 17:00 begge dage.

Her er det muligt at komme tæt på landbruget, hvor der er mulighed for at klappe køerne, hestene, grisene, fårene og gederne, samt at sidde i en rigtig traktor.

Derudover vil der forgå en masse andet spændende på pladsen, som vil fremgå her på siden, når vi kommer tættere på.

Tip en 13ér indskoling

Tip en 13ér mellemtrin

Opgavesæt

Genvej til klassen i stalden

Tip en 13ér om køer

Tip en 13ér om slagtesvin

Tip en 13ér om søer og smågrise