Bestemmelser vedr. pladsen

Fredag d. 18. juni og lørdag d. 19. juni 2021
Begge dage fra kl. 9.00 – 17.00

Udstilling:

Der må udstilles fabriksnye eller nyere brugte landbrugsmaskiner på dyrskuet. Af traktorer, maskiner og redskaber må kun udstilles materiel som er forsynet med originale, tilgængelige fabrikationsnumre og som enten er fremstillet i Danmark eller indført af de pågældende udenlandske fabrikkers importør/repræsentation/forhandlere/partnere. Maskinudstillere kan udstille brugt materiel. Dette skal være tydeligt mærket ”Brugt”. De brugte landbrugsmaskiner må ikke være ældre end produktionsåret 2018. Samtlige maskiner, der udstilles, skal opfylde gældende regler omkring sikkerhed. Udstillerne bærer selv enhver risiko for det ud­stil­lede med hensyn til bran­d, tyveri, vand­skade og anden form for be­skadigel­se, ligesom udstillerne er ansvarlige for evt. skader, de påfører personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller for­sømmelser fra udstillerens eller hans medhjælperes side.

Betaling af standpladsen skal ske inden 15. maj 2021.

Stande med salg af mad og drikkevare, betaler en højere standleje, kontakt udstillingleder.

Online bestilling af standplads på www.dyrskuet.dk.

Vedr. Dyrskuet 3. og 4. juni 2022:
Indtil d.15. august 2021 har man ret til samme stand i 2022 som i 2021..

Fra d.16. august 2021, vil alle udstillere få mulighed for at bestille alle de stande der er fri.

Adgangskort til udstillere:

0-300 m² 5 stk.

301-600 m² 8 stk.

601-900 m² 10 stk.

901-1200 m² 15 stk.

1201-1500 m² 15 stk.

1501 m² og derover 18 stk.

Ekstra adgangskort koster 60,-/stk.

 

Bestilling af gæstekort:

Kortene afreg­nes ved bestilling til kr. 5,-/stk. De indløste kort afregnes efter dyrskuet til kr. 45,-/stk.

Bestilling af el:

Der kan bestilles elektricitet på pladsen. Dette bestilles sammen med standen ellers kan der på et senere tidspunkt efter anmeldes på www.dyrskuet.dk under ekstra bestillinger.

Dyrskuets elektriker er  Ag-Electric

Strøm type Priser
230 V 700,-
16 A 1100,-
32 A 1700,- 

Fremleje/udlån:
Fremleje eller udlån af den bestilte plads eller dele af den er ikke tilladt, ligesom der ikke må byttes om på standpladserne uden ud­stillingsledel­sens tilladelse. Enhver form for reklame eller demonstra­tion uden for den pågældende standplads samt reklamer for fir­maer, der ikke udstiller, er ikke tilladt.

Framelding:

Sker frameldingen efter 15. maj 2021 bliver beløbet ikke krediteret. Frameldes der inden 15. maj 2021 modtages der en kreditnota på hele beløbet.

Skulle Dyrskuet blive aflyst pga Covid 19, vil hele Standlejen blive krediteret og tilbagebetalt.

Opstilling:

Pladsen vil være klar til opstilling af stande fra mandag d. 14. juni, kl. 08.00.
og skal være afsluttet se­nest d. 17. juni kl. 21.00.

Nedtagning:             

Der må tidligst efter lukketid lørdag d. 19. juni kl.17.00 udføres nedtagning af udstillingsstandende. Udstillingsarealet skal være ryddet onsdag d. 23. juni. 2021.

Færdsel på pladsen:

Kørsel til og fra standpladsen er ikke tilladt i dyrskuets åb­ningstid, og al parkering på dyrskuepladsen uden for standene er for­budt. Lastbiler og varevogne skal på åb­ningsdagene være ude af pladsen senest kl. 8.30.

Torsdag d. 17. juni må der ikke parkeres således at vejene spærres for trafik.

Vagtordning:
Der er indgået en aftale med et vagtselskab, som vil varetage denne opgave. Overvågningen er i tidsrummet kl. 18.00 til kl.07.00 mellem d. 17. juni – 19. juni 2021.

Yderligere info / ekstra bestilling:
Dyrskuets hjemmeside er: www.dyrskuet.dk