Det Sønderjyske Fællesdyrskues politik vedr. kunders og samarbejdspartneres persondata

Generelt om oplysninger
I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Det Sønderjyske Fællesdyrskue behandler
persondata og cookies.
Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.
En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Det Sønderjyske
Fællesdyrskues hjemmeside. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor
længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

Hvilke persondata modtager Det Sønderjyske Fællesdyrskue?
Det Sønderjyske Fællesdyrskue registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold
med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.
Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt.
betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.
Når du færdes på Det Sønderjyske Fællesdyrskues hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-
adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.
Ønsker du ikke at Det Sønderjyske Fællesdyrskue behandler dine persondata, kan det hindre køb af
varer eller ydelser hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?
Det Sønderjyske Fællesdyrskue bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.
Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a.
kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.
Det Sønderjyske Fællesdyrskue behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore
forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvem videregiver Det Sønderjyske Fællesdyrskue personoplysninger til?
De personoplysninger, du afgiver til Det Sønderjyske Fællesdyrskue som led i en kontrakt, bruger vi til
at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen
med dig.
Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?
Det Sønderjyske Fællesdyrskue er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Det Sønderjyske
Fællesdyrskue træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt
tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi
ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år
efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.

Særligt om cookies
Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside
accepterer du Det Sønderjyske Fællesdyrskues brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder
efter dit sidste besøg.
Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

Sådan sletter eller blokerer du cookies

Dine rettigheder
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine
data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til
persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få
dine oplysninger begrænset – eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.
Hvis du har spørgsmål til Det Sønderjyske Fællesdyrskues behandling af dine data eller af vores
hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Det Sønderjyske
Fællesdyrskue per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.
Ønsker du efter henvendelse til Det Sønderjyske Fællesdyrskue at klage over virksomhedens
behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.