1.    Formålet med mønstring er at præsentere hesten på en sådan måde, at den både i stilstand som under bevægelse tager sig bedst muligt ud.

2.    Hesten skal være pålagt hovedtøj (trense) eller specielt mønstringstøj.

3.    Mønstreren skal være klædt og optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres om hesten. Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd.
OBS! Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvisning.

4.    En hjælper udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde diskret.

5.    Mønstringen foregår på en trekantbane af passende størrelse, hvilket afhænger af hestens størrelse. For store racer bør længden af siderne være ca. 50 m. Dommerne placeres ved den ene vinkelspids.

6.    Mønstringen bør foregå i nedenstående rækkefølge:
A. Trekant           Hesten opstilles på den ene vinkelspids og vises derefter i skridt på
halve trekant (halv længde af siden) og derefter i trav på hel trekant,
hvorefter den igen opstilles. I visse tilfælde bruges mønstring på lige
bane. På dommernes anvisning mønstres hesten mod midten af
trekanten.
B. Lige bane        Hesten opstilles foran dommerne, og vises derefter i skridt på halv
banelængde samt i trav på hel banelængde.

7.    Hesten føres ind på banen i trav og placeres med den manfri side til dommerne, i en afstand af 5-6 m. Hvis terrænet skråner, opstilles hesten så vidt muligt med forbenene på højeste punkt.

8.    Hesten skal stå åben mod dommeren, d.v.s. når den manfri side er venstresidet, have venstre forben længst fremme og venstre bagben bør ikke stå længere fremme end tåspidsen lodret under højre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på alle fire ben. Holdningen af hestens hoved og hals skal være naturlig.

9.    Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden, og står skråt foran hestens venstre forben i ca. en arms afstand og med front mod hesten.

10. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen, ca. 30 cm.

11. Hvis hesten er urolig, kan mønstreren blive foran hesten med en tøjle i hver hånd.

12. Ved fremføring af hesten i skridt fattes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bø være rolig og naturlig, rent firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals naturligt og fremføres på en lige linie (de samsidige ben bør gå i samme spor).

13. Alle vendinger gøres højre om, og så korte som muligt. Under vendingerne holdes venstre hånd i højde med hestens venstre øje.

14. Ved fremføring af hesten i trav, skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet, og naturligt jordvindende trav. Som under pkt. 12 skal hesten bære sin hals naturligt og fremføres på lige linie.
Ved konkurrencemønstring gives der karakter for:
 
  1. Opstilling                                                   Max. 10 point
  2. Skridt                                                       Max. 10 point
  3. Trav                                                         Max. 10 point
  4. Vendinger                                                 Max. 10 point
  5. Hestens velplejethed og optømning           Max. 5 point
  6. Mønstrerens påklædning og optræden       Max. 5 point